© Olivia Springberg 2022

Trio

various sizes

stoneware with shino glazes